Kết quả Bán kết

Thứ 5, ngày 05/05/2022
Thứ 4, ngày 04/05/2022
Thứ 5, ngày 28/04/2022
Thứ 4, ngày 27/04/2022

Kết quả Tứ kết

Thứ 5, ngày 14/04/2022
Thứ 4, ngày 13/04/2022
Thứ 5, ngày 07/04/2022
Thứ 4, ngày 06/04/2022

Kết quả 8th Finals

Thứ 5, ngày 17/03/2022
Thứ 4, ngày 16/03/2022
Thứ 5, ngày 10/03/2022
Thứ 4, ngày 09/03/2022
Thứ 5, ngày 24/02/2022
Thứ 4, ngày 23/02/2022
Thứ 5, ngày 17/02/2022
Thứ 4, ngày 16/02/2022

Kết quả Vòng bảng

Thứ 6, ngày 10/12/2021
Thứ 5, ngày 09/12/2021
Thứ 4, ngày 08/12/2021
Thứ 5, ngày 25/11/2021
Thứ 4, ngày 24/11/2021
Thứ 5, ngày 04/11/2021
Thứ 4, ngày 03/11/2021
Thứ 5, ngày 21/10/2021
Thứ 4, ngày 20/10/2021
Thứ 3, ngày 19/10/2021
Thứ 5, ngày 30/09/2021
Thứ 4, ngày 29/09/2021
Thứ 3, ngày 28/09/2021
Thứ 5, ngày 16/09/2021
Thứ 4, ngày 15/09/2021
Thứ 3, ngày 14/09/2021

Kết quả Vòng Play-off

Thứ 5, ngày 26/08/2021
Thứ 4, ngày 25/08/2021
Thứ 5, ngày 19/08/2021
Thứ 4, ngày 18/08/2021