Regular Season - 33

 • 20-05-2022
 • 01:45
  Everton vs Crystal Palace Everton
  ? - ?
  Everton vs Crystal Palace Crystal Palace

Regular Season - 18

 • 20-05-2022
 • 02:00
  Aston Villa vs Burnley Aston Villa
  ? - ?
  Aston Villa vs Burnley Burnley

Regular Season - 27

 • 20-05-2022
 • 02:00
  Chelsea vs Leicester Chelsea
  ? - ?
  Chelsea vs Leicester Leicester

Regular Season - 38

 • 22-05-2022
 • 22:00
  Arsenal vs Everton Arsenal
  ? - ?
  Arsenal vs Everton Everton
 • 22:00
  Brentford vs Leeds Brentford
  ? - ?
  Brentford vs Leeds Leeds
 • 22:00
  Brighton vs West Ham Brighton
  ? - ?
  Brighton vs West Ham West Ham
 • 22:00
  Burnley vs Newcastle Burnley
  ? - ?
  Burnley vs Newcastle Newcastle
 • 22:00
  Chelsea vs Watford Chelsea
  ? - ?
  Chelsea vs Watford Watford
 • 22:00
  Crystal Palace vs Manchester United Crystal Palace
  ? - ?
  Crystal Palace vs Manchester United Manchester United
 • 22:00
  Leicester vs Southampton Leicester
  ? - ?
  Leicester vs Southampton Southampton
 • 22:00
  Liverpool vs Wolves Liverpool
  ? - ?
  Liverpool vs Wolves Wolves
 • 22:00
  Manchester City vs Aston Villa Manchester City
  ? - ?
  Manchester City vs Aston Villa Aston Villa
 • 22:00
  Norwich vs Tottenham Norwich
  ? - ?
  Norwich vs Tottenham Tottenham

Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi