Kết quả Vòng 36

Thứ 6, ngày 13/05/2022
Thứ 5, ngày 12/05/2022
Thứ 4, ngày 11/05/2022

Kết quả Vòng 35

Chủ nhật, ngày 08/05/2022
Thứ 7, ngày 07/05/2022

Kết quả Vòng 34

Thứ 3, ngày 03/05/2022
Thứ 2, ngày 02/05/2022
Chủ nhật, ngày 01/05/2022
Thứ 7, ngày 30/04/2022

Kết quả Vòng 21 đá bù

Thứ 2, ngày 25/04/2022